Anu Hakonen

Anu Hakonen kokenut henkilöstöjohtamisen, erityisesti palkitsemisen tutkimuksen, kehittämisen ja kouluttamisen ammattilainen. Hänen työtehtäviinsä ovat kuuluneet toisaalta asiakkaiden tarpeista nousevien ongelmien ratkaiseminen ja työyhteisöjen kehittäminen valmennuksellisin keinoin, toisaalta akateeminen tutkimus, kouluttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen. Hänen ydinosaamistaan ovat hyvät vuorovaikutustaidot, esiintymistaito, luova ongelmanratkaisu, tiedon hankinta ja jatkojalostaminen. Peruskoulutukseltaan hän on sosiaalipsykologi. Lisäksi hän on suorittanut organisaatiopsykologiaan liittyvät jatko-opinnot, Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmentajan opinnot sekä Työyhteisösovittelijan opinnot.

Hänen keskeisiä tutkimusaiheitaan ovat:

  •  palkitsemisjärjestelmät ja niiden vaikutus työmotivaatioon, tuottavuuteen ja hyvinvointiin
  •  työmotivaatio
  •  henkilöstövähennysten toteuttaminen
  •  irtisanottujen tukiohjelmat ja niiden vaikutukset hyvinvointiin ja työllistymiseen.

Hän toimii sivutoimisesti Piiman & Co Oy:ssa (Coach, kouluttaja ja konsultti), jossa palkitsemisen kehittämiseen, esimiesten kouluttamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen liittyviä toimeksiantoja sekä koulutuksia palkitsemisesta ja henkilöstövähennyksistä.

Takaisin Vaikuttajaklubin sivulle